Spelstimulering met De Droomvogel

Mag er meer aandacht voor kinderspel komen? De Droomvogel vindt van wel.

Via publicaties, speelprentenboeken, speltrainingen en workshops probeert De Droomvogel het roer om te gooien en aandacht te vragen voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind.

Sociaal rollenspel is belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Gebleken is dat bij veel kinderen die een achterstand in de taalontwikkeling hebben, er ook een achterstand is in het niveau van het doen-alsof spel. Vaak zijn taalzwakke kinderen door hun ontoereikende spelrepertoire en matige vormgeving van het spel minder aantrekkelijke speelgenoten.

Onze opvang pleit daarom voor een actieve rol van de beroepsopvoeder in het begeleiden van het sociaal rollenspel. Als eerste door bewust tijd, aandacht en ruimte voor deze vorm van spelen in te bouwen en ten tweede door een rijke speelomgeving te scheppen.

Beroepsopvoeders helpen de kinderen hun spel vorm te geven en daarbij taal op een adequate manier in te zetten. Door voordoen en meespelen, kinderen bij elkaar te betrekken en zo samenspel en gesprek te bevorderen.

Door expliciet aandacht aan de manier van spelen van kinderen te schenken, kan de beroepsopvoeder observeren welk kind opvallend spelgedrag vertoont ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes. Tijdens het spel kan de beroepsopvoeder actieve spelinterventies geven als de betrokkenheid binnen het spel lager wordt of als de spelkwaliteit te wensen overlaat.

Ook kan de beroepsopvoeder zelf actief met het kind gaan spelen. Hierdoor leert het kind bijvoorbeeld hoe een rol gespeeld kan worden of hoe erover een gezamenlijk spelplan kan worden onderhandeld.

Logo de droomvogel

De Droomvogel

  • Spelstimuleringsprogramma

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Taalontwikkeling

  • Komt sociale weerbaarheid ten goede

  • Leert kinderen met elkaar te communiceren

  • Stimuleren van fantasiespel

  • Spelend sociale vaardigheden oefenen

1. Sociaal rollenspel en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Met name sociaal rollenspel helpt het kind belevenissen en ervaringen te ordenen en te verwerken. Daarnaast leert het kind, door veel met leeftijdsgenootjes te spelen, sociale vaardigheden die het in de dagelijkse omgang met anderen goed kan gebruiken.

Jonge kinderen leren door te exploreren, te spelen en te handelen. Het meeste van wat kleuters meemaken, drukken zij in hun spel uit. Een spannende ervaring, zoals een ziekenhuisopname, wordt in het fantasiespel opnieuw beleefd. Spelende kinderen kunnen zo door hun spel ervaringen verwerken, hun emoties reguleren of een noodzakelijke uitlaat vinden.

Minstens zo belangrijk is dat het kind al spelend sociale vaardigheden oefent. Het leert rekening te houden met de inbreng van anderen, het doet ervaring op in leiding nemen of juist in volgen, het leert de wensen van anderen respecteren, oefent in rollen verdelen en het leert volgens bepaalde regels spelen. Jonge kinderen die regelmatig met elkaar samenspelen, raken op den duur op elkaar ‘ingespeeld’. Het kind leert zich al spelend aan te passen aan een ander kind of aan de groep. Daarnaast leer het kind gedragingen en emoties te oefenen die horen bij zijn cultuur en leefomgeving. Dit komt zijn sociale weerbaarheid ten goede.

2. Sociaal rollenspel en de taalontwikkeling

Spel heeft bovendien een positieve invloed op de ontwikkeling van de taal en het denken van het kind. Wie bij jonge kinderen de taal-denkontwikkeling wil stimuleren, zou zich moeten richten op het stimuleren van fantasiespel.

Spel draagt bij tot het vergroten van de woordenschat. Door als leerkracht actief mee te spelen en daarbij nieuwe woorden in te brengen, krijgen nieuwe woorden betekenis vanuit het spel.

Samenspelen leert kinderen met elkaar te communiceren, in interactie met elkaar leren de kinderen vooral om zelf taal te gebruiken. Kinderen zetten taal in om relaties aan te geven, problemen op te lossen, te motiveren en te voorspellen. Begrippen krijgen al spelenderwijs een diepere betekenis en worden zo op meerdere niveaus opgeslagen (begrips-, ervaring- en toepassingniveau). Voor de diepe woordkennis is samenspelen van groot belang.

Vragen staat vrij!

Neem contact op voor informatie of een vrijblijvende rondleiding. Bij gastouderopvang De Banjers word gestreefd naar een snel antwoord op uw mail. Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina voor alle leuke nieuwtjes, activiteiten en sfeerimpressie. En like onze pagina om op de hoogte te blijven.