Pedagogische stroming heeft een vleugje Regio Emilia

Uitgangspunt van deze Reggio Emilia-benadering is, dat kinderen gericht zijn op communicatie.

Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft.

Kinderen communiceren graag op alle mogelijke manieren en gaan graag op onderzoek uit om de wereld om hen heen te verkennen.

De Reggio Emilia benadering speelt hierop in, door kinderen te laten werken in kleine groepjes waarin de kans op onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

Uitspraak van Loris Malaguzzi de grondlegger van Reggio Emilia zegt dan ook: Een kind heeft honderd talen.

Een kind heeft 100 talen

Zeker, de honderd is er wel
Het kind
Bestaat uit honderd
Het kind heeft
Honderd talen
Honderd handen
Honderd gedachten
Honderd manieren van denken
Van spelen, van spreken
Honderd, altijd weer honderd
Manieren van luisteren
Verwonderen en liefhebben
Honderd vreugden
Om te zingen
En te begrijpen
Honderd werelden
Om te verzinnen
Honderd werelden
Om te ontdekken
Honderd werelden
Om te dromen
Het kind heeft honderd talen
(en nog honderd, honderd, honderd meer)

Loris Malaguzzi

De vier pedagogische basisdoelen:

Tijdens de opvang werken we aan de vier pedagogische basisdoelen naar het model van Riksen-Walraven. Aangezien bij de Banjers geen naschoolse opvang kinderen verblijven wordt alleen de werkwijze bij het jonge kind beschreven.

Emotionele veiligheid

Een vertrouwde omgeving met spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die voor een kind bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn. Voorbeelden: Als er in de ochtend een kind arriveert begroet ik dat kindje op ooghoogte en praat tegen het kind en niet over het kind. Als er al kinderen zijn komen die het kind ook begroeten. Er word geluisterd naar wat een kind zegt, zo voelt het kind dat hij of zij ook word gezien. We werken met een dagplanning. Dat geeft structuur en zekerheid voor de kinderen zo weten ze waar ze aan toe zijn. Vaak zingen we een liedje wat bij de activiteit hoort: Smakelijk eten, smakelijk drinken. Klap het zand van je handen. Op gaan ruimen, op gaan ruimen. Zo is het duidelijk welke activiteit we gaan ondernemen of afsluiten. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Op deze manier weet een kind wat er gebeurt en is er duidelijkheid. Het onverwacht uit een stoel getild worden kan een kind van schrikken. Als het kind word vertelt dat het uit de stoel gaat worden getild is dit natuurlijk veel prettiger voor het kind en voorkomt het gevoel van onveiligheid. Ook bij een belangrijke activiteit zoals het verschonen van een luier is dit juist de kans voor een op een contact tussen kind en mijzelf. Respecteren van de autonomie: ieder kind mag zijn wie hij of zij is.

Sociale competentie

Activiteiten en spelmaterialen bieden die een kind helpen bij het leren omgaan en samen met andere kinderen en volwassenen Het kind helpen sociale vaardigheden te oefenen. Voorbeelden: Samen spelen is goed voor de sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld samen een toren bouwen of een spelletje spelen. Ook voor de allerjongste is dat ook al mogelijk denk bijvoorbeeld aan de bal over rollen. Tijdens het fruit eten delen we het gezamenlijke bord rond net zolang totdat iedereen genoeg fruit op heeft. We wachtten hierbij op elkaar en iedereen wacht zijn beurt af. We blijven aan de tafel totdat iedereen klaar is. Als we naar buiten gaan helpen we elkaar met de jassen en de schoenen aandoen. Buiten zijn er twee speelauto’s van Little tikes. Daar kan natuurlijk niet iedereen tegelijk in. Dus leren ze om deze auto’s te delen. Dit geld natuurlijk voor wel meer spelmateriaal. Samen opruimen is ook een goede activiteit om de sociale vaardigheden te oefenen. Het is ook belangrijk om de kinderen zelf hun conflicten op te laten lossen. Als gastouder heb ik vooral een verbindende functie, om te zorgen dat geen kind buiten de groep valt.

Persoonlijke competentie

Activiteiten en spelmaterialen aanbieden die aansluiten op de leeftijd , ontwikkeling en belangstelling van een kind. Het kind behandelen naar leeftijd en karakter. Voorbeelden: Als een kind iets heeft bereikt of iets positiefs doet complimenteren ik als de groep dat. Dat bouwt zelfvertrouwen op en zich goed voelen in de groep. Bij het eetmoment mogen ze zelf kiezen uit de keuzes die op de tafel aanwezig zijn wat ze willen eten. De zelfstandigheid van het kind stimuleren : zelf een broodje smeren, zelf aan- en uitkleden, jas en schoenen zelf aandoen als we naar buiten gaan en zo zijn er nog meer vaardigheden waarin we de zelfstandigheid kunnen oefenen. In de buitenruimte zijn er uitdagende speeltoestellen zo kunnen ze motorische vaardigheden oefenen. Zoals bijvoorbeeld de stapstenen. De zone van de naaste ontwikkeling wordt zo gestimuleerd.

Normen en waarden

Normen en waarden overdragen. In gedrag en gesproken taal laten zien wat de omgangsvormen en gedragsregels tussen mensen zijn. Hierdoor weet en begrijpt een kind wat er in een bepaalde situatie van hem verwacht wordt. Voorbeelden: Zo wachtten we op elkaar en laten elkaar uitspreken. Zeggen we: Dank je wel, alsjeblieft, goedemorgen en gedag. Zijn er duidelijke regels die voor de kinderen begrijpbaar zijn en ben ik daar zeer consequent in. Geven we elkaar een complimentje. Ruimen we samen op. We doen elkaar geen pijn . Gebeurt dit toch maken we het goed en geven elkaar een kusje of een aai. Kortom we sluiten af met iets positiefs. Delen we met elkaar. Zijn respectvol naar dieren en mensen. Positief gedrag word positief beloond. Normen en waarden zijn cultureel afhankelijk dus wordt daar rekening mee gehouden mits dat binnen de grenzen van de opvang past.

Vragen staat vrij!

Neem contact op voor informatie of een vrijblijvende rondleiding. Bij gastouderopvang De Banjers word gestreefd naar een snel antwoord op uw mail. Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina voor alle leuke nieuwtjes, activiteiten en sfeerimpressie. En like onze pagina om op de hoogte te blijven.