Pedagogische stroming heeft een vleugje Regio Emilia

Uitgangspunt van deze Reggio Emilia-benadering is, dat kinderen gericht zijn op communicatie.

Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft.

Kinderen communiceren graag op alle mogelijke manieren en gaan graag op onderzoek uit om de wereld om hen heen te verkennen.

De Reggio Emilia benadering speelt hierop in, door kinderen te laten werken in kleine groepjes waarin de kans op onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

Uitspraak van Loris Malaguzzi de grondlegger van Reggio Emilia zegt dan ook: Een kind heeft honderd talen.

Een kind heeft 100 talen

Zeker, de honderd is er wel
Het kind
Bestaat uit honderd
Het kind heeft
Honderd talen
Honderd handen
Honderd gedachten
Honderd manieren van denken
Van spelen, van spreken
Honderd, altijd weer honderd
Manieren van luisteren
Verwonderen en liefhebben
Honderd vreugden
Om te zingen
En te begrijpen
Honderd werelden
Om te verzinnen
Honderd werelden
Om te ontdekken
Honderd werelden
Om te dromen
Het kind heeft honderd talen
(en nog honderd, honderd, honderd meer)

Loris Malaguzzi

De vier pedagogische basisdoelen:

Tijdens de opvang werken we aan de vier pedagogische basisdoelen naar het model van Riksen-Walraven. Aangezien bij de Banjers geen naschoolse opvang kinderen verblijven wordt alleen de werkwijze bij het jonge kind beschreven.

Emotionele veiligheid

Een vertrouwde omgeving met spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die voor een kind bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn. Voorbeelden: Als er in de ochtend een kind arriveert begroet ik dat kindje op ooghoogte en praat tegen het kind en niet over het kind. Als er al kinderen zijn komen die het kind ook begroeten. Er word geluisterd naar wat een kind zegt, zo voelt het kind dat hij of zij ook word gezien. We werken met een dagplanning. Dat geeft structuur en zekerheid voor de kinderen zo weten ze waar ze aan toe zijn. Vaak zingen we een liedje wat bij de activiteit hoort: Smakelijk eten, smakelijk drinken. Klap het zand van je handen. Op gaan ruimen, op gaan ruimen. Zo is het duidelijk welke activiteit we gaan ondernemen of afsluiten. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Op deze manier weet een kind wat er gebeurt en is er duidelijkheid. Het onverwacht uit een stoel getild worden kan een kind van schrikken. Als het kind word vertelt dat het uit de stoel gaat worden getild is dit natuurlijk veel prettiger voor het kind en voorkomt het gevoel van onveiligheid. Ook bij een belangrijke activiteit zoals het verschonen van een luier is dit juist de kans voor een op een contact tussen kind en mijzelf. Respecteren van de autonomie: ieder kind mag zijn wie hij of zij is.

Sociale competentie

Activiteiten en spelmaterialen bieden die een kind helpen bij het leren omgaan en samen met andere kinderen en volwassenen Het kind helpen sociale vaardigheden te oefenen. Voorbeelden: Samen spelen is goed voor de sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld samen een toren bouwen of een spelletje spelen. Ook voor de allerjongste is dat ook al mogelijk denk bijvoorbeeld aan de bal over rollen. Tijdens het fruit eten delen we het gezamenlijke bord rond net zolang totdat iedereen genoeg fruit op heeft. We wachtten hierbij op elkaar en iedereen wacht zijn beurt af. We blijven aan de tafel totdat iedereen klaar is. Als we naar buiten gaan helpen we elkaar met de jassen en de schoenen aandoen. Buiten zijn er twee speelauto’s van Little tikes. Daar kan natuurlijk niet iedereen tegelijk in. Dus leren ze om deze auto’s te delen. Dit geld natuurlijk voor wel meer spelmateriaal. Samen opruimen is ook een goede activiteit om de sociale vaardigheden te oefenen. Het is ook belangrijk om de kinderen zelf hun conflicten op te laten lossen. Als gastouder heb ik vooral een verbindende functie, om te zorgen dat geen kind buiten de groep valt.

Persoonlijke competentie

Activiteiten en spelmaterialen aanbieden die aansluiten op de leeftijd , ontwikkeling en belangstelling van een kind. Het kind behandelen naar leeftijd en karakter. Voorbeelden: Als een kind iets heeft bereikt of iets positiefs doet complimenteren ik als de groep dat. Dat bouwt zelfvertrouwen op en zich goed voelen in de groep. Bij het eetmoment mogen ze zelf kiezen uit de keuzes die op de tafel aanwezig zijn wat ze willen eten. De zelfstandigheid van het kind stimuleren : zelf een broodje smeren, zelf aan- en uitkleden, jas en schoenen zelf aandoen als we naar buiten gaan en zo zijn er nog meer vaardigheden waarin we de zelfstandigheid kunnen oefenen. In de buitenruimte zijn er uitdagende speeltoestellen zo kunnen ze motorische vaardigheden oefenen. Zoals bijvoorbeeld de stapstenen. De zone van de naaste ontwikkeling wordt zo gestimuleerd.

Normen en waarden

Normen en waarden overdragen. In gedrag en gesproken taal laten zien wat de omgangsvormen en gedragsregels tussen mensen zijn. Hierdoor weet en begrijpt een kind wat er in een bepaalde situatie van hem verwacht wordt. Voorbeelden: Zo wachtten we op elkaar en laten elkaar uitspreken. Zeggen we: Dank je wel, alsjeblieft, goedemorgen en gedag. Zijn er duidelijke regels die voor de kinderen begrijpbaar zijn en ben ik daar zeer consequent in. Geven we elkaar een complimentje. Ruimen we samen op. We doen elkaar geen pijn . Gebeurt dit toch maken we het goed en geven elkaar een kusje of een aai. Kortom we sluiten af met iets positiefs. Delen we met elkaar. Zijn respectvol naar dieren en mensen. Positief gedrag word positief beloond. Normen en waarden zijn cultureel afhankelijk dus wordt daar rekening mee gehouden mits dat binnen de grenzen van de opvang past.

1. Sociaal rollenspel en de sociaal-emotionele ontwikkeling
Met name sociaal rollenspel helpt het kind belevenissen en ervaringen te ordenen en te verwerken. Daarnaast leert het kind, door veel met leeftijdsgenootjes te spelen, sociale vaardigheden die het in de dagelijkse omgang met anderen goed kan gebruiken.
Jonge kinderen leren door te exploreren, te spelen en te handelen. Het meeste van wat kleuters meemaken, drukken zij in hun spel uit. Een spannende ervaring, zoals een ziekenhuisopname, wordt in het fantasiespel opnieuw beleefd. Spelende kinderen kunnen zo door hun spel ervaringen verwerken, hun emoties reguleren of een noodzakelijke uitlaat vinden.
Minstens zo belangrijk is dat het kind al spelend sociale vaardigheden oefent. Het leert rekening te houden met de inbreng van anderen, het doet ervaring op in leiding nemen of juist in volgen, het leert de wensen van anderen respecteren, oefent in rollen verdelen en het leert volgens bepaalde regels spelen. Jonge kinderen die regelmatig met elkaar samenspelen, raken op den duur op elkaar ‘ingespeeld’. Het kind leert zich al spelend aan te passen aan een ander kind of aan de groep. Daarnaast leer het kind gedragingen en emoties te oefenen die horen bij zijn cultuur en leefomgeving. Dit komt zijn sociale weerbaarheid ten goede.

2. Sociaal rollenspel en de taalontwikkeling
Spel heeft bovendien een positieve invloed op de ontwikkeling van de taal en het denken van het kind. Wie bij jonge kinderen de taal-denkontwikkeling wil stimuleren, zou zich moeten richten op het stimuleren van fantasiespel.
Spel draagt bij tot het vergroten van de woordenschat. Door als leerkracht actief mee te spelen en daarbij nieuwe woorden in te brengen, krijgen nieuwe woorden betekenis vanuit het spel.
Samenspelen leert kinderen met elkaar te communiceren, in interactie met elkaar leren de kinderen vooral om zelf taal te gebruiken. Kinderen zetten taal in om relaties aan te geven, problemen op te lossen, te motiveren en te voorspellen. Begrippen krijgen al spelenderwijs een diepere betekenis en worden zo op meerdere niveaus opgeslagen (begrips-, ervaring- en toepassing niveau). Voor de diepe woordkennis is samenspelen van groot belang.

Communicatie en samenwerking met de ouders:
Communicatie met de ouders is heel belangrijk voor mij. De belangrijkste manier is mondelinge overdracht tijdens de haal en brengmomenten. Belangrijke zaken over de kinderen kunnen dan uitgewisseld worden. Een ander belangrijke manier van communiceren is het overdrachtsschriftje. Hierin word de dag even kort beschreven door mij, er kunnen ook leuke foto’s, anekdotes of andere zaken in beschreven worden. Samen met een verhaaltje van thuis word het een mooi document voor later.

Het spelen met sensorisch materiaal en loose parts een belangrijk onderdeel bij de Banjers.
Daarom ook onze mooie potjeskast en sensorische tafel.

Sensopathisch spel is de benaming voor het spelen met materialen zonder vaste vorm zoals zand, water, klei, verf, enz. Ook kun je heerlijk sensopathisch spelen met scheerschuim, maiszetmeel, meel, kralen, peulvruchten en nog veel meer! Van dat spel wat we zelf stiekem nog erg leuk vinden, maar wat vaak ook wat rommel geeft en lang niet altijd Senso staat voor zintuig en pathisch voor beleven, dit spel draait dus om het zintuiglijk beleven en is niet alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam! Kinderen leren veel van het spelen met deze (vaak rommelige) dingen, ze leren niet alleen het materiaal goed kennen en wat je ermee kan doen, ze leren ook veel over zichzelf. Vind ik dit fijn? Wat vind ik niet fijn? Vaak is sensopathisch spel rustgevend en kunnen kinderen terwijl ze aan het knoeien zijn allerlei emoties en gebeurtenissen verwerken. Daarnaast oefenen ze hun motoriek tijdens het spelen, friemelen, scheppen, pakken, schenken, noem maar op.
Bij sensopathisch spel kan het voelen centraal staan, maar ook het zien, horen, ruiken of proeven. Of meerdere zintuigen tegelijk. Veel spelletjes zijn dus voor heel veel verschillende leeftijden geschikt.

Observatiesysteem:
Indien nodig gebruiken het observatiesysteem van Zikvo. Een systeem persoonlijk op het kind gericht.

Hygiëne:
Een goede hygiëne is belangrijk dus wordt er wanneer nodig is handen gedesinfecteerd en alles goed schoongemaakt.

Zindelijkheidstraining:
Graag draag ik bij aan het zindelijkheidsproces van uw kind. Echter het is wel belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen thuis en hier.

Medicatie:
Mocht er medicatie aan het kind door mij toegediend worden dan moet er een medicatie formulier ingevuld worden.

Privacy:
Op de website en de facebookpagina worden geen foto’s van de kinderen geplaatst. Dit i.v.m. de privacy van de kinderen. Door middel van whatt’s app en foto’s in de overdrachtschriftjes worden wel foto’s met de ouders gedeeld. De foto’s door mij gedeeld via whatt’s app mogen nooit met derden gedeeld worden.

Trakteren:
Het is leuk om een traktatie mee te geven voor de andere kinderen wanneer een kind jarig is. Dit is echter geen verplichting. Die dag is er aandacht voor de verjaardag en wordt het kind door de andere kinderen en mij toegezongen. Natuurlijk met muziek, een taart met kaarsjes en slingers erbij. Dit spreken we van tevoren af.

Geloofsovertuiging:
In ons gezin is er geen sprake van een geloofsovertuiging, echter dit betekent niet dat er geen ruimte is voor religie. Is dit voor ouders belangrijk kan dit natuurlijk altijd besproken worden.

Noodplan:
Al zijn de risico’s tijdens de opvanguren al zoveel mogelijk beperkt er is natuurlijk altijd de kans dat zich een noodsituatie zich voordoet. Er zijn een aantal achterwachten beschikbaar die ik kan bellen in tijd van nood. Tevens ben ik in het bezit van een geldig kinder- EHBO certificaat.

Gastouderbureau:
Als gastouder ben je wettelijk verplicht samen te werken met een gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft een aantal taken waaronder een kassiersfunctie en een aantal keren per jaar huisbezoeken aan de gastouder afleggen.
Elke gastouder krijgt een vaste regio-consulente toegewezen.
Naast het uurtarief van de gastouder hanteert het gastouderbureau ook een maandelijks tarief, over dit totaal ontvangt de ouder kinderopvangtoeslag wat inkomensafhankelijk is. Per jaar wordt een nieuw maximumbedrag per uur vastgesteld door de overheid waarover deze toeslag kan worden ontvangen.

Financieel:
Gastouderopvang de Banjers is 47 weken per jaar geopend. Sluitingsdagen zijn 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie. De exacte data worden tijdig in de nieuwsbrief vermeld. Bij vakantie, ziekte en situaties wanneer uw kind moet worden opgehaald of afwezig is blijven de contracturen ook doorlopen. Gastouderopvang de Banjers is gesloten tijdens officiële feestdagen. Officiële feestdagen die binnen de 47 weken vallen worden wel doorberekend.

Uiteraard kan het wel eens gebeuren dat er in verband met onvoorziene situaties een onverwachte sluiting zal zijn. Deze worden niet doorberekend.

Openingstijden zijn: 07:30-18:00

Er is een minimale afname per dag van 8 uur.
Niet later dan 9 uur brengen en niet eerder halen dan na half 5.
In overleg kan daar incidenteel vanaf geweken worden.

Vragen staat vrij!

Neem contact op voor informatie of een vrijblijvende rondleiding. Bij gastouderopvang De Banjers word gestreefd naar een snel antwoord op uw mail. Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina voor alle leuke nieuwtjes, activiteiten en sfeerimpressie. En like onze pagina om op de hoogte te blijven.